AKUPISTE.com Kontakt Fragor och Svar Nyheter Suomeksi
English
   

 

Maria Juselius

Kinesisk medicin

Akupunktur

Mannerheimvägen 5 C 4 vån

00100 Helsingfors

Tel. 09 622 11 03

GSM 040 534 66 33

email


huione

Tusenårig vårdtradition

Akupunktur är i väst den mest kända vårdformen av kinesisk medicin. Det väsentliga inom akupunkturen är dess holistiska synsätt; effekten har sin grund i den mångtusenåriga kliniska kunskapen om människans fysiologi, psyke och emotionella tillstånd och deras inbördes verkan.

Akupunktur och behandling av sjukdomar

Med akupunktur behandlar man samma sjukdomar som inom västerländsk medicin. Med akupunktur strävar man till att påverka sjukdomens grundorsaker, inte enbart symptomen. Ett typiskt exempel på en dylik sjukdom är förhöjt blodtryck.

Akupunktur, vård utan mediciner

Akupunktur är en individuell vårdform, fri från mediciner; därför passar den de flesta. Speciellt medicinallergiker, människor som lider av många åkommor och kroniker, t.ex. astmatiker, kan undvika problem med medicinbiverkningar och följder av långvarigt medicinbruk.

Akupunktur, profylaktisk vård

Med hjälp av akupunktur kan man också på förhand förhindra följderna av jäktad livsföring ss. stressrelaterade sjukdomar. Vården har konstaterats vara effektiv vid problematiska åkommor , t.o.m. vid öronsusning och graviditetsillamående. Därför används akupunkturen ofta som kompletterande vårdform till västerländsk medicin.

Akupiste – individuell och patientvänlig akupunktur

Kartläggningen av vårdsituationen utgår alltid från patientens individuella behov. Akupunkturmetoden jag använder är både patientvänlig och effektiv: resultat uppnås med litet antal nålar och långa intervaller mellan behandlingarna.

 

copyright © 2003 - Maria Juselius

Konito.com Webdesign